9 februar 2007.
På et møde i går i turneringsledelsen blev det konstateret, at flere hold endnu ikke har indbetalt gebyret for deltagelsen i vinterturneringen. Dette bedes bragt i orden hurtigst muligt.

Desuden gennemgik man forløbet af turneringen. Det er i høj grad Veteranrækken, som der er problemer med. Her ser det ud som om, der er flere hold, som endnu ikke har spillet nogen kampe.

Der vil nu blive foretaget en rundspørge fra rækkelederen Thorleif, for at få konstateret hvordan det egentligt forholder sig.

Ellers ser det ud til, at resten af rækkerne får afviklet deres kampe.

Hjemmesiden er stadig godt besøgt. Her dags dato har der været 2526 inde og kikke på 18185 sider.

Det er jo noget, som vore sponsorer har glæde af.

Jens Faxe.