Webmaster : Jens FAXE Jørgensen. Mob.: 4013 0622.

Se under nyheder et referat fra afslutningsfesten i Brønshøj.

Med sportslig hilsen
Turneringsledelsen.

Turneringsleder:
Svend E. Petersen,
Tlf: Mobil 2138 7261

Mail adr.: Svend.

Kasserer: Michael Marquart.
Tlf.: 2127-2076
Mail adr.: Michael.

Vinterturneringens bank konto:
Reg.nr. 5324 kontonr. 0319016